Khóa Tiếng Việt cho người Trung Quốc

  • Đối tượng học: Người Trung Quốc, Đài Loan cần dùng tiếng Việt phục vụ công việc, buôn bán, giao thương. Người yêu thích ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa và đất nước con người Việt Nam.
  • Giáo trình:  Do Hana biên soạn.
  • Thời gian đào tạo:  60 giờ học/ khóa
  • Hình thức học:
    • Có các lớp học 1-1, học theo nhóm nhỏ hoặc lớp số lượng lớn.
    • Đối với cá nhân:  học trực tiếp tại các cơ sở của Tiếng Trung Hana hoặc học Online qua Zoom ( tương tác trực tiếp).
    • Đối với các công ty: có thể lựa chọn cử giáo viên đến tại văn phòng công ty  giảng dạy hoặc cử học viên đến trung tâm học tập. Cam kết chất lượng đầu ra, Ký hợp đồng và xuất hóa đơn đỏ đầy đủ.

Các khách hàng lớn đã hợp tác đào tạo Tiếng Việt:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *