Khóa Tiếng Trung Nền tảng

 • Đầu ra khóa học: trình độ HSK 3
 • Được đào tạo các kĩ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết – Đánh máy
 • Thời lượng khóa học: 78 giờ học, hơn 20 chủ đề bài học, 3 bài kiểm tra định kỳ, 1 bài kiểm tra cuối kỳ
 • Luyện đề mô phỏng HSK3 – HSKK
 • Lượng từ vựng khoảng 1000 từ
 • Vận dụng đến 200 mẫu câu thường dùng
 • Nội dung khóa Nền tảng:
  • Nắm vững hệ thống Phiên âm tiếng Trung và quy tắc phiên âm
  • Cách xưng hô, chào hỏi
  • Giới thiệu thông tin bản thân
  • Giới thiệu công ty, bộ phận, cương vị công việc của bản thân, kinh nghiệm làm việc
  • Số đếm và vận dụng số đếm vào các chủ đề giao tiếp
  • Cách biểu đạt thời gian: giờ, buổi, ca làm, giờ làm, thời gian làm việc, ngày – tháng – năm, thứ
  • Thiết lập kế hoạch tiếp đón khách hàng, các nội dung cần chuẩn bị
  • Mua đồ, đàm phán giá đơn giản, tính tiền, thanh toán tiền, tìm hiểu về các loại tiền tệ
  • Biểu đạt liên quan đến chủ đề thời tiết
  • Sắp xếp cuộc họp, làm báo cáo
  • Chủ đề xin nghỉ: Cách biểu đạt và các loại hình nghỉ
  • Miêu tả người
  • Thực hành miêu tả phòng ở, nhà ở, tìm nhà, thuê nhà, chuyển nhà
  • Quan điểm, thái độ đối với công việc
  • Cách viết email
  • Vận dụng các mẫu câu so sánh vào so sánh các sự vật, sự việc,…
  • Và một số chủ đề khác…
 • Học phí: 6.400.000 VNĐ
 • Tặng giáo trình và vở tập viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *