Khóa Tiếng Trung Cao cấp

Đối tượng học: Người có đầu vào tương đương trình độ HSK4

Mục tiêu khóa học

    • Nắm được 2000-2200 từ vựng tiếng Trung.
    • Đầu ra HSK5.

Giáo trình: sử dụng giáo trình HSK 5, giáo trình chuyên ngành và luyện đề HSK 5

Thời gian đào tạo:  55 buổi học ( mỗi buổi 1.5 tiếng)

Học phí: 8.600.000 VND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *